Gdański "autobus SOS" zakończył sezon pomocy dla osób bezdomnych 2023/2024

Sezon 2023/2024 działania „autobus SOS” w Gdańsku, świadczącego pomoc dla osób bezdomnych, dobiegł końca. Możliwość skorzystania z mobilnej pomocy ponownie będzie dostępna jesienią bieżącego roku. Od 1 listopada 2023 roku do 31 marca 2024 roku, załoga pojazdu dostarczyła niezamieszkałym mieszkańcom Gdańska w sumie 22 508 porcji zupy. Udostępniono również łącznie 2 723 sztuki ciepłych ubrań. W praktyce, około 67 osób korzystało z tej mobilnej usługi każdego dnia. Autobus przewoził także chętnych do schroniska przy ul. Mostowej 1A, które było ostatnim przystankiem na jego trasie. W schronisku, osoby potrzebujące miały możliwość ogrzać się, umyć i spędzić noc.

W trakcie każdego postoju, ratownik medyczny udzielał profesjonalnych konsultacji i pomocy osobom bezdomnym w „autobusie SOS”. Pracownik socjalny oraz streetworker dostarczali informacji na temat innych form wsparcia dostępnych w mieście, takich jak schronienie, pomoc finansowa, rzeczowa, specjalistyczna i społecznie aktywizująca. Osoby potrzebujące były zachęcane do skorzystania z tych ofert. Od grudnia kilka szkół w Gdańsku regularnie dostarczało „kanapki na wynos” dla beneficjentów pomocy do „autobusu SOS”. Do kanapek dołączane były listy od uczniów zaangażowanych w tę szkolną inicjatywę wsparcia.

Pomoc świadczona przez „autobus SOS” została zabezpieczona na rok bieżący przez gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie realizowane na zlecenie MOPR w sezonie 2023/2024 zostało zrealizowane przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Autobus dostarczyła niezmiennie Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Sezon 2023/2024 był już siódmym sezonem mobilnej pomocy dla bezdomnych w Gdańsku. Pierwszy raz autobus pojawił się na ulicach miasta pod koniec 2017 roku i od tamtej pory stanowi realne wsparcie dla osób potrzebujących, które przebywają w trudnym okresie jesienno-zimowym w miejscach niemieszkalnych.

W Gdańsku MOPR, służby miejskie oraz organizacje pozarządowe stale prowadzą działania na rzecz wsparcia osób bezdomnych. Prosimy o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących do Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, pod numerem telefonu: 58 522 38 20 (w godzinach pracy Ośrodka), a także do Straży Miejskiej pod numerem: 986 lub do Policji pod numerem: 112 (w przypadkach interwencyjnych).