Karol Kalinowski rezygnuje ze stanowiska szefa Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska po dwóch latach

Karol Kalinowski, który przez dwa lata pełnił funkcję dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, podjął decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Podkreślił, że kierunkuje nim przede wszystkim właściwości osobiste. Z drugiej strony, nie da się ukryć, że w tle tej sytuacji widnieje również prowadzone przez prokuraturę śledztwo dotyczące nadużyć, które miały mieć miejsce podczas kadencji ustępującego dyrektora.

Na miejsce Kalinowskiego miasto desygnowało już nowego szefa – Krzysztofa Małkowskiego. Przez ostatnie dwa lata Kalinowski sprawował to stanowisko, na które został wybrany w wyniku konkursu przeprowadzonego przez gdańskie władze.

Decyzja o powierzeniu mu tej roli była podyktowana jego profesjonalnymi umiejętnościami i doświadczeniem. Kalinowski posiada bogate doświadczenie w realizacji rozmaitych projektów zarówno na terenie Gdańska, jak i innych regionów kraju, a nawet za granicą. W Gdańsku zrealizował szereg skomplikowanych i ambitnych projektów, co było podkreślane przez władze miasta podczas jego nominacji na to stanowisko.

W swoich oświadczeniach Kalinowski wielokrotnie podkreślał, że dla niego najistotniejsza w pracy jest skuteczna współpraca zespołowa, a także budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi, z którymi realizowane są inwestycje. Teraz jednak, jak dowiedzieliśmy się z gdańskiego Urzędu Miejskiego, Kalinowski podał się do dymisji i zrezygnował ze stanowiska dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.