Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzyma 780 milionów złotych na inwestycje z funduszy europejskich

Nowa perspektywa finansowania unijnego na lata 2021-2027 przyniesie dla Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot realizację ponad 120 różnorodnych projektów i inwestycji. Zakres działań obejmuje między innymi budowę nowych węzłów przesiadkowych, utworzenie nowej linii tramwajowej, wsparcie psychologiczne skierowane do młodzieży, termomodernizacje szkół oraz przedszkoli, stawianie domów dziennego pobytu dla seniorów czy wsparcie dla migrantów.

Plan te ambitne zadania, Metropolia otrzymała aż 780 milionów złotych z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Kluczowe porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego 27 lutego.

Porozumienie to jest gwarancją, że Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot ponownie pełni rolę instytucji pośredniczącej, czyli koordynującej wykonanie części projektów unijnych na szczeblu regionalnym. Projekty te będą realizowane przez 46 gmin metropolitalnych i powiatów jako część Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które mają na celu rozwiązanie problemów i reagowanie na wyzwania dotyczące nie tylko pojedynczego miasta czy gminy, ale całej metropolii. Źródła finansowania to środki z regionalnego programu unijnego, Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP).

Porozumienie podpisali Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który zarządza funduszami europejskimi na poziomie regionalnym, oraz Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił, że województwo ma doświadczenie w efektywnym korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, a także umiejętność współpracy. Jak dodał prezydent Gdyni i prezes Rady OMGGS Wojciech Szczurek, środki zapewnione w ramach ZIT gruntownie zmieniły perspektywę miast i gmin metropolii, co jest dodatkową motywacją do kontynuacji współdziałania.

Priorytetem dla OMGGS nadal są ekologia i komunikacja, które stanowią dużą część planowanych inwestycji. W nowej perspektywie unijnej ponad 780 milionów złotych zostanie przeznaczonych na metropolitalne inwestycje, dzięki czemu 46 gmin i powiatów OMGGS zrealizuje ponad 120 projektów.

Metropolia otrzymała środki na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (708,43 mln zł) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (75,17 mln zł). Burmistrz Władysławowa Roman Kużel wyraził ogromną nadzieję związaną z nową perspektywą unijną, wskazując na znaczącą poprawę w wielu obszarach, zwłaszcza w kontekście inwestycji związanych z termomodernizacją i transportem.