Ostateczne zakończenie rozbudowy ulicy Budowlanych w Gdańsku opóźnione o trzy miesiące

Ekspansja jednej z kluczowych arterii drogowych w Gdańsku, łączącej Matarnię z Kokoszkami i Baninem, oznaczona jako ulica Budowlanych, jest obecnie opóźniona o trzy miesiące. Zaplanowane pierwotnie na okres od stycznia do września, prace na tej ważnej trasie napotkały na kilka przeszkód, które spowodowały zwłokę. Te przeciwności losu obejmowały komplikacje związane z infrastrukturą podziemną.

Zdaniem wykonawcy, proces modernizacji drogi oraz ograniczenie ruchu do jednego kierunku na istotnej dla regionu Kaszub trasy wyjazdowej, będzie trwało aż do końca bieżącego roku. Aneta Niezgoda, reprezentantka Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, zwróciła uwagę na fakt, że warunki atmosferyczne również miały wpływ na ten stan rzeczy. Obecnie pracownicy urzędu są w trakcie opracowywania aneksu do umowy potwierdzającego terminowe ukończenie prac do końca roku.

Jednak urzędnicy nie byli w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnych sankcji dla firmy MTM z Gdyni, wynikających z opóźnienia. Wiadomo jednak, że z powodu wymaganych modyfikacji projektu, koszty realizacji wzrosły o dodatkowe dwieście tysięcy złotych, co ostatecznie podnosi całkowity budżet przedsięwzięcia do kwoty trzydziestu milionów i stu tysięcy złotych.

Ulica Budowlanych po renowacji będzie oferowała dodatkowy pas ruchu w kierunku Kokoszek, nowoczesne oświetlenie, system odwodnienia oraz ścieżkę pieszo-rowerową.