Postęp w pracach nad budową terminala gazowego FSRU na Zatoce Gdańskiej, dno morskie oczyszczone od niebezpiecznych niewybuchów

Narodowy dostawca gazu – Gaz-System – przewiduje umocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez budowę terminala gazowego typu FSRU na Zatoce Gdańskiej. Projekt ma także obejmować konstrukcję podmorskiego gazociągu wraz z segmentem lądowym. W ubiegłym roku rządowy operator sieci przesyłowych zainicjował badania i czyszczenie dna Zatoki Gdańskiej, właśnie tam gdzie ma powstać nowa infrastruktura gazowa. Celem było usunięcie wszelkich zagrożeń, takich jak niewybuchy i inne niebezpieczne materiały.

Jesienią 2023 roku rozpoczęły się badania dna morskiego na planowanej trasie gazociągu oraz w miejscu przyszłej lokalizacji nabrzeża dla terminala gazowego. Wyszukiwano „obiekty metalowe ferromagnetyczne” – potencjalnie niebezpieczne materiały jak niewybuchy czy substancje chemiczne, które musiały zostać usunięte. Kontrolowano również, czy w tym obszarze znajdują się wartościowe artefakty archeologiczne.

Specjalistyczny statek badawczy, wyposażony w sonary i inne zaawansowane urządzenia do wykrywania obiektów, był wykorzystywany do identyfikowania potencjalnych zagrożeń na dnie Zatoki. Później, doświadczeni nurkowie przeprowadzili dokładne inspekcje. Ostatecznie, Marynarka Wojenna RP została zaangażowana do neutralizacji wszelkich niebezpiecznych obiektów.

Podczas badań dna Zatoki odkryto również kilka obiektów archeologicznych. Wśród nich był 12-metrowy wrak statku, drewniany kabestan (urządzenie używane do wciągania lin na pokład) oraz kotwice statków.

Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu, podkreślił wagę bezpieczeństwa podczas realizacji morskiej części projektu FSRU. Współpraca z Marynarką Wojenną RP, Urzędem Morskim w Gdyni oraz Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku pozwala na utrzymanie cennych zabytków znajdujących się na dnie Zatoki i zapewnia niezakłóconą realizację budowy w przyszłości.