Rozległa analiza zdrowotna lip na Wielkiej Alei Lipowej – jak przebiega proces oceny ponad 100 drzew?

W Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku trwają szczegółowe badania zdrowotne przeprowadzane na ponad 100 lipach. Celem tych badań jest kompleksowa ocena stanu zdrowia roślin, a także ich statyki. Informacje uzyskane w wyniku tych badań pozwolą na opracowanie planu ewentualnych działań interwencyjnych.

„Drzewa, które znalazły swój dom na Wielkiej Alei Lipowej, muszą stawić czoło wielu wyzwaniom związanym z trudnymi warunkami bytowymi wynikającymi z lokalizacji – mówi Patryk Rosiński, reprezentujący Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. – Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnostyki, która pozwoli nam dokładnie ocenić zdrowie tych drzew, ich statykę oraz stan techniczny pni”.

Proces badawczy obejmuje szereg różnorodnych testów – od testów obciążeniowych po tomografię dźwiękową pnia (przeprowadzaną na trzech różnych wysokościach). Dodatkowo, za pomocą formularza VTA dokonuje się oceny stanu zdrowotnego korony, pnia i korzeni każdego drzewa.

„Dzięki tym badaniom będziemy w stanie wypracować konkretne rekomendacje dla lip rosnących na Wielkiej Alei Lipowej – mówi Rosiński. – Na podstawie opracowanych ekspertyz dendrologicznych określimy nie tylko zakres koniecznych działań, ale także priorytet ich realizacji. Naszym celem jest ochrona tych drzew, zwiększenie ich żywotności i stabilności, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim przechodzącym w pobliżu”.

Badania, które potrwają jeszcze kilka tygodni, mają zakończyć się przed połową maja.