Rozpoczęcie prac nad przebudową skrzyżowania ulic Jabłoniowej i Lawendowe Wzgórze w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu

Celem przekształcenia skrzyżowania ulic Jabłoniowej i Lawendowe Wzgórze w rondo jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz usprawnienie komunikacji dla mieszkańców osiedli wzdłuż ulicy Lawendowe Wzgórze. Znaczące jest zwłaszcza ułatwienie dostępu do ulicy Jabłoniowej. Prace związane z tym projektem rozpoczną się w piątek, 28 czerwca. Prywatny inwestor będzie odpowiedzialny za prowadzenie i finansowanie prac, które zostaną zrealizowane na podstawie umowy drogowej, zwanej również „szesnastką”. Planowane jest zakończenie wszystkich robót do dnia 31 lipca.

Obecnie skrzyżowanie ulic Jabłoniowej i Lawendowe Wzgórze stanowi punkt zapalny na mapie komunikacyjnej Jasienia. Ulica Jabłoniowa, charakteryzująca się dużym natężeniem ruchu, sprawia, że wyjazd z Lawendowego Wzgórza jest często utrudniony. Powoduje to korki drogowe i zwiększa ryzyko kolizji. Dzięki przebudowie skrzyżowania na rondo, sytuacja ta ma się poprawić. Wymaga to jednak zmiany bieżącej geometrii jezdni, budowy wyspy centralnej i przebudowy przyległych chodników. Dodatkowo na podejściach do skrzyżowania zostaną zainstalowane dwie wyspy kierujące ruchem.

Prace będą realizowane w dwóch etapach związanych ze zmianami w organizacji ruchu. W pierwszym etapie zostanie utrzymana przejezdność ulicy Jabłoniowej w obu kierunkach za pomocą istniejących pasów do skrętu, natomiast dostęp do i z ulicy Lawendowe Wzgórze będzie zamknięty. Trasa objazdu będzie prowadzić przez ulice Jabłoniową, aleję Adamowicza i Lawendowe Wzgórze. W drugim etapie prac, obejmującym budowę wysp kierujących ruchem, przebudowę chodnika i prace wykończeniowe, zostanie otwarty wyjazd z ulicy Lawendowe Wzgórze na ulicę Jabłoniową, a skrzyżowanie zacznie funkcjonować jako rondo.

Decyzja o przebudowie skrzyżowania ulic Lawendowe Wzgórze i Jabłoniowej wynika z umowy drogowej zawartej z inwestorem Nova Jabłoniowa, zgodnie z artykułem 16 Ustawy o drogach publicznych.