Specjalistyczne wsparcie medyczne i ratownicze dedykowane bezdomnym w Gdańsku

Od lipca bieżącego roku, specjalistyczny zespół ambulansu ratunkowo-sanitarnego dostarcza wsparcie osobom bezdomnym, które z różnych powodów przebywają na terenie Gdańska w miejscach nieprzeznaczonych do mieszkania. Ta forma mobilnej pomocy będzie kontynuowana aż do końca czerwca 2025 roku.

Usługę ratowniczą i medyczną dla osób potrzebujących realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”. To działanie jest realizowane na podstawie umowy ze gdańskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności (WROB) działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Robert Klimczak, podkreśla wagę prowadzonych działań. Jak mówi, osoby bezdomne, które zmuszone są do życia w warunkach niewłaściwych do mieszkania, często zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Niestety, z różnych przyczyn nie podejmują leczenia. Chociaż otrzymują od nas propozycje ubezpieczenia zdrowotnego, które pozwalałoby im na korzystanie z usług służby zdrowia, rzadko decydują się na wizytę u lekarza.

Infekcje ran, zmiany skórne, stany zapalne czy choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, to tylko niektóre z problemów zdrowotnych, z którymi borykają się bezdomni. Dlatego tak ważne jest, aby osoby te otrzymały niezbędne wsparcie medyczne i sanitarne, by nie były dodatkowo narażone na wykluczenie społeczne.