Ulica 10 Lutego w Gdyni – oczekiwany remont nawierzchni i historia ulicznego brukowania

Ulica 10 Lutego, usytuowana w centralnej części Gdyni, nie może zostać pozbawiona swojego charakterystycznego brukowania bez zgody rady miasta. Mimo braku formalnego statusu zabytku, plan miejscowy uchwalony w 2011 roku zabrania jakiejkolwiek ingerencji w istniejący układ ulicy. Pomimo tego, urzędnicy miasta zapowiadają przeprowadzenie renowacji nawierzchni, szczególnie na skrzyżowaniu z ulicą Władysława IV.

Historia ulicy sięga początków XX wieku, kiedy została wyznaczona jako najkrótsze połączenie między dworcem a Domem Kuracyjnym, który wówczas znajdował się na terenie obecnego skweru Kościuszki. Pierwotnie piaszczysta droga o szerokości 13 metrów, otoczona drzewami, ewoluowała razem z rosnącą popularnością Gdyni. W latach ’20. do krajobrazu ulicy dołączyły takie budynki jak poczta, Bank Polski oraz biurowiec ZUS, który później został siedzibą Polskich Linii Oceanicznych. Ulica stała się miejscem oficjalnych parad i uroczystości, ale także protestów robotniczych. W latach 1928-1930 uzyskała kształt zbliżony do obecnego.

Brukowanie nawierzchni ulicy miało miejsce w okresie międzywojennym. Powodem takiej decyzji była chęć ochrony asfaltu przed furmankami, które wówczas często poruszały się po drogach Gdyni. Nawierzchnia z kostki brukowej przetrwała do dnia dzisiejszego, a jej obecność wywołuje mieszane uczucia – dla jednych jest okazją do sentymentalnej podróży w przeszłość, inni zaś widzą w niej zagrożenie dla zawieszenia swojego samochodu.

W 2008 roku informowaliśmy, że usunięcie brukowania z ulicy jest praktycznie niemożliwe. Powody są dwa: po pierwsze, wszelkie prace drogowe muszą być skonsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Po drugie, plan zagospodarowania terenu uchwalony w 2011 roku zabrania jakichkolwiek zmian w nawierzchni ulicy bez zgody rady miasta.

Kierowcy skarżą się na pogarszającą się jakość jazdy pomimo przeprowadzanych remontów, jak ten w 2018 roku. Według informacji od urzędników miasta, remont nawierzchni jest planowany i stanowi jeden z priorytetów Zarządu Dróg i Zieleni. Prace obejmować będą zarówno pasy z kostki kamiennej jak i z nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Władysława IV.