Walka gdańskich zabytków o renomę w konkursie o tytuł "Zabytek Zadbany"

Trzy wyjątkowe obiekty historyczne z Gdańska rywalizują o prestiżowy tytuł w ramach ogólnopolskiego konkursu. Kamienica przy ulicy Rybołowców 8, usytuowana w Nowym Porcie, dawna hala montażowa U-bootów, która teraz jest domem dla Montownia food hall, a także Wielki Młyn – miejsce, w którym mieści się Muzeum Bursztynu, zostały pomyślnie zakwalifikowane do pierwszej rundy konkursu „Zabytek Zadbany”. Ten szanowany konkurs jest organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W bieżącym roku na arenie konkurencji pojawiło się łącznie 67 zabytków, reprezentujących 15 różnych województw.

Obiekty historyczne będą rywalizować w siedmiu kategoriach w tegorocznej edycji konkursu. Kategorie obejmują: Utrzymywanie wartości zabytkowej obiektu; Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym obiekty dworskie i pałacowe); Adaptacja obiektów zabytkowych; Architektura i budownictwo drewniane; Zabytki techniki (w tym budynki przemysłowe i inżynieryjne). W tym roku pojawiła się również nowa kategoria – „Zabytek dostępny”, zaprojektowana, aby wyświetlić te obiekty historyczne, które są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach. Ostatnia kategoria to kategoria specjalna: odpowiednie użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W obrębie tego konkursu, „Zabytek Zadbany”, skrupulatnie oceniane są różne aspekty, takie jak program badań konserwatorskich, forma i jakość wykonanych prac, utrzymanie integralności i autentycznej substancji zabytku oraz stan obiektu po działaniach konserwatorskich, adaptacyjnych lub innych.