Wieża widokowa Pachołek w Gdańsku wznawia działalność po zakończonych pracach remontowych

Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza ponowne otwarcie wieży widokowej Pachołek, po tym jak prace renowacyjne zostały zakończone. Znaczące prace, które przeprowadzono na wieży obejmują głównie realizację zabiegów zapobiegających korozji na jej stalowej konstrukcji. Celem tych działań była ochrona wieży przed dalszym niszczeniem i przedłużenie jej okresu użytkowania. W ramach prac remontowych odrestaurowano podłogę na platformie widokowej oraz stopnie schodów na szczycie wieży.

Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających, balustrada na głównym pomostu została podwyższona do 1,30 m. Można także dostrzec efekty prac remontowych u podstawy wieży. Tutaj, starą nawierzchnię z trylinki zastąpiono chodnikowymi płytkami, a także zamontowano nową tablicę informacyjną.

„Zakres niezbędnych prac obejmował gruntowne czyszczenie całej konstrukcji, eliminację miejsc korodujących, zabezpieczenie punktów złącznych i pokrycie poszczególnych elementów stalowej konstrukcji wieży warstwami specjalistycznej farby. Dzięki tym pracom, wieża nie tylko pozostanie przez długi czas w doskonałym stanie technicznym, ale również wygląda imponująco z perspektywy estetycznej” – powiedział Patryk Rosiński z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wieża na Pachołku to 15-metrowa stalowa struktura, która została wybudowana w 1975 roku, zastępując wcześniejszą murowaną wieżę z 1882 roku. Poprzednia struktura została zniszczona 23 marca 1945 roku przez wycofujące się oddziały niemieckie, które obawiały się, że może być użyta jako punkt obserwacyjny przez wojska radzieckie. Pierwsze informacje o pracach remontowych na Pachołku podaliśmy w naszym komunikacie już w maju.