Wybrano firmę, która zrealizuje projekt przejścia dla pieszych przy dworcu Gdańsk Główny

Planowany koszt budowy nowego przejścia dla pieszych i rowerzystów w Gdańsku, łączącego obszar dworca kolejowego ze staromiejskimi ulicami, wyniesie prawie 12 milionów złotych. Wykonawcę do podjęcia tych prac wyłoniła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Inauguracja prac budowlanych jest planowana na okres przed letnimi wakacjami.

Do przetargu na realizację nowego naziemnego przejścia w centrum miasta zgłosiło się czterech wykonawców oraz kilka konsorcjów, które zaproponowały ofertę w przedziale od 9,3 do 13,5 miliona złotych. DRMG, instytucja odpowiedzialna za ogłoszenie konkursu, już dokonała wyboru wykonawcy inwestycji. Umowa ma zostać podpisana w najbliższym czasie, a rozpoczęcie prac może nastąpić jeszcze w maju tego roku. Ciekawostką jest fakt, że najniższa oferta o wartości 9,3 mln złotych została odrzucona przez DRMG. Wybór padł na propozycję Grupy Flize Gres sp. z o.o., którą oszacowano na sumę 11 944 442,79 złotych.

Jak wyjaśnia Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska: „Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach przetargowych. Oferta ta gwarantuje najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. Konieczność sprawdzenia, czy najniższa oferta nie zawiera tzw. rażąco niskiej ceny, wymagała od wykonawcy dostarczenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny. W opinii DRMG, najniższa oferta nie uwzględniała pełnej wyceny wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia”.