"Zamelduj się w Gdańsku!" – akcja prowadzona przez Urząd Miejski

Urząd Miejski w Gdańsku intensyfikuje swoje wysiłki, namawiając mieszkańców do oficjalnego meldunku w ramach akcji „Zamelduj się w Gdańsku!”. Warto podkreślić, że formalne zameldowanie przynosi wiele korzyści.

– Najważniejszą z nich jest pełne prawa wyborcze. Każda osoba, która posiada meldunek na terenie danego miasta, automatycznie trafia do rejestru wyborców. Tym samym, przed wyborami, kiedy tworzony jest spis wyborców, takie osoby niewątpliwie mają prawo oddać swój głos – jak podkreśla dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dyrektor przypomina również, że meldunek umożliwia korzystanie z pełni praw wyborczych, zarówno czynnych jak i biernych. Dodatkowo daje dostęp do wszystkich korzyści wynikających z Kart Mieszkańca. Pozwala też na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego oraz udział w głosowaniu. Istotny jest również aspekt lokalnego patriotyzmu – dzięki zameldowaniu dzielnica, w której mieszkamy ma dostęp do większych funduszy w ramach Rady Dzielnicy.

Sytuacja zameldowania w różnych dzielnicach Gdańska jest zróżnicowana. Najwięcej osób z meldunkiem mieszka na Chełmie, Ujeścisku, Łostowicach czy Pieckach-Migowie. Natomiast najmniej – w Krakowcu czy Letnicy. Interesujące jest to, że to właśnie Letnica odnotowuje największy wzrost liczby osób zameldowanych – aż 30-procentowy w ostatnich latach.

Proces meldowania się jest prosty i nie zajmuje dużo czasu. Można to zrobić online lub stacjonarnie, na podstawie aktu notarialnego lub umowy najmu.