Zespół Mieszkań Wspomaganych w Sopocie zaprasza do zamieszkania osoby niepełnosprawne

Zespół Mieszkań Wspomaganych, działający pod auspicjami Sopockiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozpoczyna proces rekrutacji nowych mieszkańców. Wśród potencjalnych kandydatów szukani są dorośli z różnymi formami niepełnosprawności, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Warunkiem jest jednak, aby nie była im potrzebna ciągła, całodobowa opieka, ale jedynie wsparcie umożliwiające samodzielne funkcjonowanie i aktywność.

Specjaliści, którzy pracują w Zespole Mieszkań Wspomaganych, pomagają jego mieszkańcom prowadzić samodzielny tryb życia. Uczą oni niepełnosprawnych zarządzania swoim domem, prawidłowej higieny osobistej, radzenia sobie z biurokracją urzędową czy gospodarowania własnym budżetem. Mieszkańcy mają również możliwość zaangażowania się w społeczność lokalną poprzez uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez placówki wsparcia dziennego lub znalezienie pracy. Dodatkowo zapewniona jest im opieka w godzinach popołudniowych i nocnych.

Zadaniem asystentów osób z niepełnosprawnością w Zespole Mieszkań Wspomaganych jest dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Mogą oni pomóc w codziennych czynnościach, takich jak przemieszczanie się, ubieranie, utrzymanie czystości, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków czy załatwianie spraw osobistych i urzędowych. Poza godzinami dziennymi, podopieczni mają zapewnioną opiekę również popołudniami i nocami.

Zespół Mieszkań Wspomaganych dysponuje dziesięcioma jednoosobowymi pokojami, rozmieszczonymi w trzech mieszkaniach. Każde z nich jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ponadto, do dyspozycji mieszkańców jest pokój opieki wytchnieniowej oraz wspólna przestrzeń z aneksem kuchennym, gdzie mogą przygotowywać posiłki.

Osoby, które są zainteresowane zamieszkaniem w Zespole Mieszkań Wspomaganych, powinny skontaktować się z Działem Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Można to zrobić telefonicznie, pod numerem 58 551 17 10, wew. 232.