Zmiany mające miejsce na przystankach autobusowych w Śródmieściu i Rudnikach

Do końca kwietnia przewidziane są prace modernizacyjne na przystankach autobusowych, które realizowane są przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Lokalizacje, które zostaną objęte zmianami, to ulice: Płońska, Mostowa oraz Dolna Brama. Wnioski mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa i wygody podróżnych były podstawą do wprowadzenia zmian. Modernizacje nie tylko ułatwią korzystanie z komunikacji miejskiej pasażerom, ale również będą korzystne dla kierowców autobusów.

Jedno z miejsc, które ulegnie zmianie, to przystanek „Płońska”, położony przy skrzyżowaniu ulic Płońskiej i Benzynowej. Obecnie po jednej stronie znajduje się przystanek z wiatą, natomiast po drugiej jest jedynie wąski, kilkumetrowy odcinek utwardzony płytami drogowymi i ograniczony barierami. To wynika z charakterystyki terenu – skarpy i rowu melioracyjnego, które uniemożliwiają stworzenie pełnowymiarowego peronu w tym miejscu.

Planowane rozwiązanie na przystanku przy ulicy Płońskiej to tzw. antyzatoka autobusowa. Oznacza to, że jezdnia w miejscu przystanku zostanie zawężona do jednego pasa ruchu w kierunku rafinerii, na którym będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. W przeciwnym kierunku, ku Wiślinki, powstanie szeroki peron przystankowy, co znacznie poprawi komfort oczekujących pasażerów.