45 milionów złotych z Funduszy Europejskich na renowację XVII-wiecznych budynków Zespołu Sierocińca w Gdańsku

Zespół Sierocińca, będący jednym z najstarszych obiektów na mapie Gdańska, korzysta obecnie z dofinansowania uzyskanego z programu Funduszy Europejskich. Suma przyznanego wsparcia przekracza 45 mln zł. Dodatkowo, miasto dokłada do tego przedsięwzięcia ponad 32 mln zł. Zakres prac obejmuje odrestaurowanie głównego oraz bocznego budynku, a także rekonstrukcje pawilonu ogrodowego. Ponadto, planowane jest wyposażenie obiektów oraz stworzenie wystawy stałej.

Piotr Grzelak, pełniący funkcję zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, otrzymał decyzję o przyznaniu dofinansowania od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznane środki zostaną wykorzystane na renowację historycznych budowli składających się na Zespół Sierocińca. Planowane prace to nie tylko prace konserwatorskie i restauratorskie, ale również roboty budowlane oraz zagospodarowanie przestrzeni terenu.