Uniwersytet Gdański dostaje 60 mln zł na innowacyjne badania onkologiczne i technologie kwantowe

Znaczące wsparcie finansowe w wysokości 60 milionów złotych otrzymał Uniwersytet Gdański. Jest to jedyna uczelnia w kraju, której przyznano takie dofinansowanie na realizację dwóch Międzynarodowych Agencji Badawczych. Profesor Anton Zellinger, laureat Nagrody Nobla, poparł utworzenie jednej z nich.

Na 16 zgłoszeń w konkursie MAB organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, tylko cztery projekty uzyskały finansowanie. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 120 milionów złotych. Fundusze te zostaną wykorzystane do rozwoju międzynarodowych agend badawczych w trzech ośrodkach badawczych. Dwa z nagrodzonych projektów są realizowane na Uniwersytecie Gdańskim.

„Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych 2.0: Phase B and R industrial-experimental” (ICTQT) oraz „Science for Social Good, Innovation and Effective Therapy” (SWIFT), realizowany w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS), to dwa projekty które uzyskały finansowanie.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, podkreśla dominującą pozycję uczelni w badaniach nad szczepionkami przeciwnowotworowymi oraz w teoretycznych badaniach technologii kwantowych. Współpracownicy ICTQT to dwaj laureaci Nagrody Nobla – prof. Anton Zellinger i Alain Aspect, co świadczy o wysokim poziomie naukowym obu jednostek.

Project ICTQT, który zajął pierwsze miejsce w rankingu, otrzymał 30 milionów złotych. Centrum to zostało założone w 2017 roku przy wsparciu profesora Antona Zeilingera, byłego prezydenta Austriackiej Akademii Nauk (Dr H.C. UG, 2006). Zeilinger oraz Alain Aspect (oboje laureaci Nagrody Nobla w 2022 roku) są członkami Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICTQT. Utworzony z inicjatywy Zeilingera Institute for Quantum Optics and Quantum Information – Vienna (IQOQI-Vienna) jest oficjalnym strategicznym partnerem naukowym ICTQT od 2018 roku.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych, kreatywnych i przełomowych metod dla technologii kwantowych oraz ich nowych zastosowań. Badania mają na celu sukces w obszarze komercjalizacji i skoncentrują się na opracowaniu urządzeń kwantowych, takich jak kwantowe generatory liczb losowych, kwantowe łącza komunikacyjne, ulepszone sensory, a także oprogramowania kwantowego. Projekt będzie realizowany w ramach centrum doskonałości ICTQT na Uniwersytecie Gdańskim.