Akt oszacowania dla Gdańska: Wyróżnienie za wsparcie udzielane osobom dotkniętym problemem bezdomności

Decydującym punktem dziesięciolecia Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności była gala, która odbyła się podczas konferencji pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zatytułowanej „Pokonać bezdomność 2023”. Gdańsku przyznano jedno z wyróżnień w kategorii „Współpraca z instytucjami”. Federacja wyraziła swoje uznanie dla miasta za jego niezwykłe oddanie i wysiłki w walce z problemem bezdomności.

Monika Chabior, zastępca prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, za pośrednictwem Facebooka podkreśliła znaczenie tego wyróżnienia. Opisała je jako uznania dla ich wspólnej pracy i innowacyjnych strategii mających na celu pomoc osobom dotkniętym przez bezdomność. Przekazała także informacje, że kluczowym momentem było przyjęcie w 2020 roku Karty Praw Osób Bezdomnych przez Radę Miasta Gdańska. Wyraziła wdzięczność Marcinowi Męczykowskiemu za reprezentowanie miasta na gali upamiętniającej 10-lecie Federacji. Podziękowała także wszystkim zaangażowanym w tworzeniu gdańskiego systemu wsparcia, podkreślając, że ich siła tkwi we współpracy.