Podjęte uchwały podczas LXX sesji Rady Miasta Gdańska: wyższe wynagrodzenia dla opiekunów zastępczych i nowe programy społeczne

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w czwartek 30 listopada, radni jednogłośnie zdecydowali o implementacji kilku ważnych uchwał. Jedną z nich była decyzja o podwyższeniu pensji dla gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka, obowiązująca od stycznia 2024 roku. Dodatkowo, na sesji przegłosowane zostały także Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Sesję zakończyło przyjęcie uchwały dotyczącej utworzenia nowego pomnika przyrody.

Zawodowi opiekunowie zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka z Gdańska mogą spodziewać się od stycznia 2024 roku wyższych wynagrodzeń. Miesięczne zarobki zawodowego rodzica zastępczego zostaną podniesione z obecnych 4520 zł do minimum 5520 zł brutto. Opiekunowie pracujący w pogotowiu rodzin zostaną wynagradzani pensją nie niższą niż 6220 zł brutto miesięcznie (poprzednio 5220 zł brutto). Natomiast pensja osób prowadzących rodzinny dom dziecka wzrośnie z obecnych 5120 zł do co najmniej 6120 zł brutto. Jest to znaczące wsparcie dla osób zapewniających opiekę dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na troskę swoich biologicznych rodziców.

Kolejną uchwałą przyjętą podczas sesji było wprowadzenie Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028. Program ten zacznie obowiązywać od początku 2024 roku i jest częścią rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Jego cel to wspieranie potrzebujących mieszkańców Gdańska.

Rada Miasta jednogłośnie zatwierdziła także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. To ważne narzędzie w walce z problemami społecznymi, które dotykają mieszkańców miasta.

Podczas sesji radni wyrazili jednomyślną zgodę na utworzenie nowego pomnika przyrody. Wybrano okazałe drzewo – topolę białą, która została wyróżniona podczas inwentaryzacji cennych i unikatowych drzew rosnących na terenie Gdańska. Uznanie tego drzewa za pomnik przyrody przyczyni się do zachowania wartościowego z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego elementu w mieście.