Aktywiści walczą o sprzeciw wobec cięcia drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym trwa intensywna debata na temat cięcia drzew, a problem ten wzbudza duże zaniepokojenie wśród aktywistów naturalistycznych. Zaznaczają oni, że ingerencja w naturalne ekosystemy, takie jak „Lasy Oliwskie”, jest coraz bardziej widoczna i alarmująca.

„Koalicja Las Jest Nasz”, grupa aktywistów zaangażowanych w ochronę przyrody, złożyła petycję do Lasów Państwowych w październiku poprzedniego roku. Apelowali w niej o zaprzestanie aborcji drzew na terenach leśnictwa Matemblewo i Renuszewo, znanych również jako Lasy Oliwskie, oraz o przeznaczenie tych obszarów na cele społeczne i ekologiczne.

Pół roku później nadeszła odpowiedź od reprezentantów gdańskiego nadleśnictwa, którzy utrzymanie, że działania związane z gospodarką leśną są ograniczone tylko do tych najbardziej koniecznych. Jednakże aktywiści nie zgadzają się z tym stanowiskiem, twierdząc, że cięcie drzew nadal zachodzi na dużą skalę. Jego skutki są widoczne, między innymi, na żółtym szlaku spacerowym pomiędzy Doliną Ewy a ulicą Spacerową.

Paweł Szutowicz, aktywista z Koalicji Las Jest Nasz, wyraził swoje rozczarowanie i frustrację wynikającą z podejścia Lasów Państwowych do problemu. Jego zdaniem, odpowiedź otrzymana od nadleśnictwa można podsumować w prostych słowach: „Tam, gdzie wycięliśmy drzewa, wycięliśmy je. Tam, gdzie nie wycięliśmy – nie wycięliśmy. A tam, gdzie zamierzamy ciąć – będziemy ciąć, bo mamy Plan Urządzenia Lasu”.

Aktywiści uważają, że kluczowym problemem jest Plan Urządzenia Lasu – główny dokument kierujący leśnictwem, który określa cele i zadania dla poszczególnych nadleśnictw. Dokument ten jest wydawany co dziesięć lat, a nowy plan ma zostać podpisany już w tym roku. Dla przedstawicieli „Koalicji Las Jest Nasz” to stanowi szansę na wprowadzenie pozytywnych zmian w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Aktywista Mikołaj Lewandowski wyraził swoje przekonanie o konieczności aktywnego udziału społeczeństwa w konsultacjach nad nowym Planem Urządzenia Lasu. Według niego, powinniśmy wszyscy domagać się zgodności nowego PUL z rekomendacjami Planu Ochrony i walczyć o znaczne ograniczenie pozyskiwania drewna z naszych lasów.

Na początku tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że ograniczy lub całkowicie zatrzyma wycinkę drzew na terenach 10 kompleksów leśnych w całej Polsce. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest jednym z tych wyznaczonych obszarów. Jednakże, do tej pory nie podano jeszcze żadnych szczegółów na ten temat.