Dialog edukacyjny w Gdańsku: Czwarta edycja konferencji Szkoła Dialogu

W tym roku już po raz czwarty odbyła się Szkoła Dialogu – konferencja poszukująca innowacyjnych rozwiązań dla edukacji gdańskiej. Podczas spotkania omawiane były różnorodne aspekty, takie jak kultura, przedsiębiorczość czy ekologia.

Edukacyjny dialog jest nie tylko o nauczycielach i uczniach, ale również o szeregu działań i inicjatyw mających na celu wsparcie procesu edukacyjnego. Te działania obejmują kulturę, sztukę, przedsiębiorczość, wolontariat oraz dbałość o środowisko naturalne i zdrowie psychiczne. Od czterech lat uczestnicy konferencji Szkoła Dialogu dyskutują na te tematy, dążąc do stworzenia rekomendacji wspierających rozwój miejskich programów edukacyjnych.

Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, wyraziła swoje oczekiwania od konferencji: „Chcemy analizować nasze programy z perspektywy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dzięki temu spotkaniu mamy możliwość zapoznania się z efektami naszej pracy i planowania zmian. W tym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy do udziału w warsztatach ewaluacyjnych młodzież z niepełnosprawnościami, aby poznać ich opinie”.

Wśród wypracowanych dotychczas działań znalazły się takie programy jak Edukacja Do Kultury, Program Zielonej Edukacji, edukacja do przedsiębiorczości oraz Gdański Model Wolontariatu Szkolnego. Oceniano także działania Gdańskiej Rzeczniczki Praw Ucznia. Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przedstawił główne założenia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Podczas warsztatów oceniano różne programy i tworzono plany przyszłych inicjatyw. Za kluczową uznano również ewaluację wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.