Dumne obchody 45. rocznicy istnienia gdańskiego Domu Pomocy Społecznej Polanki

Gdański Dom Pomocy Społecznej Polanki obchodził niedawno swoje 45. urodziny. Z tej okazji zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Piotr Borawski, wyraził swoją dumę z tego znakomitego miejsca i podkreślił, że stanowi ono wzór dla innych placówek podobnego rodzaju.

Słowa uznania skierowała również dyrektorka DPS Polanki, Danuta Podogrodzka-Oleńko, która podczas jubileuszowych obchodów zastanawiała się, dlaczego ludziom tak dobrze tam jest. Na odpowiedź nie musiała długo czekać: to przede wszystkim przyjazna atmosfera, zaangażowanie pracowników i liczni przyjaciele placówki, którzy przez lata wspierali jej rozwój i byli nieocenioną pomocą w trudnych chwilach, takich jak pandemia.

Świętowanie 45-lecia DPS Polanki zgromadziło tłumy przyjaciół instytucji. Wśród gości znajdowali się m.in. Magdalena Adamowicz – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Teresa Wasilewska – radna Miasta Gdańska, Izabela Kuś – skarbnik Miasta Gdańska, a także przedstawiciele innych gdańskich DPS-ów. Wszyscy oni przekazali jubilatowi ciepłe słowa, gratulacje i prezenty.

– Cieszę się, że mogę być dzisiaj w gronie przyjaciół Polanek. To miejsce, które tętni ciepłem i jest dla nas ważnym punktem na mapie Gdańska – podkreślił Piotr Borawski. – Dziękuję za to wszystkim pracownikom i podopiecznym, którzy tworzą ten dom, a szczególnie pani dyrektor Podogrodzkiej-Oleńko, która stworzyła miejsce na miarę XXI wieku.

Podczas uroczystości zastępca prezydenta przekazał również list od Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. W liście prezydent dziękowała pracownikom za ich zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby osób starszych i przewlekle chorych. Dulkiewicz podkreśliła, że dzięki pracy personelu DPS Polanki jego mieszkańcy łatwiej radzą sobie z trudnościami dnia codziennego, mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i są otoczeni profesjonalną opieką. W ocenie prezydent Gdańska, DPS Polanki to znakomity przykład dobrze funkcjonującego Domu Pomocy Społeczne.