Ekspertyza wspiera działania Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W obecnej, szóstej już kadencji, Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zyskuje wsparcie Zespołu Eksperckiego. Składają się na niego specjaliści z różnych wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy, którzy pomagają w tworzeniu rekomendacji i strategii dotyczących usług dla osób z niepełnosprawnością. Na spotkaniu, które odbyło się 11 czerwca 2024 roku, ustalono, że pierwszym zagadnieniem do rozwiązania jest organizacja przewozów dla osób niepełnosprawnych.

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku rozpoczęła swoją pracę w szóstej kadencji. Zgodnie z prawem, składa się z pięciu członków: czterech z nich to przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a piąty reprezentuje gminę. Monika Chabior, zastępca prezydenta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania oraz przewodnicząca Rady, podkreśla jednak, że potrzeby społeczności osób niepełnosprawnych w Gdańsku są ogromne, a pięć osób nie jest w stanie ich wszystkich zaspokoić. Stąd decyzja o powołaniu Zespołu Eksperckiego, który ma na celu zapewnienie efektywnej komunikacji i podejmowania decyzji.

Głównym celem Zespołu Eksperckiego będzie współpraca z Radą, szczególnie w zakresie opracowywania rekomendacji i rozwiązań mających na celu poprawę życia osób z niepełnosprawnością. Zespół będzie też udzielał informacji o prowadzonych działaniach, analizował problemy i wyzwania, jakie stawiają przed nimi osoby z niepełnosprawnościami, oraz monitorował sytuację tych osób.

Podczas spotkania 11 czerwca w Centrum Dolna Brama, które zgromadziło członków Rady i Zespołu Eksperckiego, jednogłośnie zdecydowano, że priorytetem jest poprawa organizacji transportu dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku. Planowane jest przeprowadzenie ankiety, która pozwoli ocenić bieżący stan przewozów. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu rekomendacji zmian. Omówiono także potrzebę tworzenia warunków do samodzielnego dojazdu do szkoły komunikacją miejską dla osób niepełnosprawnych, jak forma treningu umiejętności społecznych.

Wyniki ankiety oraz kolejne tematy do dyskusji będą omawiane na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w połowie lipca.