Finalizacja budowy drogi wewnętrznej i systemu kanalizacji w Porcie Gdańsk

Aneta Urbanowicz, przedstawicielka Portu Gdańsk, poinformowała w poniedziałek o zakończeniu prac związanych z budową wewnętrznej drogi oraz systemu kanalizacji deszczowej na terenie portu. Kolejny etap inwestycji dotyczył również realizacji infrastruktury technicznej na obszarze terminala kontenerowego Baltic Hub.

Głównym celem tych prac była poprawa dostępności komercyjnych terenów portu. W ramach realizacji projektu wykonano odwodnienie drogi oraz przyległych terenów przez stworzenie efektywnego systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Projekt ten uwzględniał również budowę przepompowni oraz zbiornika retencyjno-rozsączającego, który umożliwia skuteczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowo wybudowanej drogi i sąsiadujących obszarów. Dodatkowo na terenie dzierżawy zrealizowano podstawowe prace instalacyjne, obejmujące sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.

Kamil Tarczewski, Wiceprezes Portu Gdańsk, podkreślił, że całość inwestycji została zaprojektowana z myślą o przyszłych klientach portu, w tym tych potrzebujących ponadnormatywnego zaopatrzenia w media. Przykładem mogą być tu magazyny wysokiego składowania z kontrolowaną temperaturą. Tarczewski zaznaczył również, iż dzięki temu rodzaju inwestycjom Port Gdańsk jest najdynamiczniej rozwijającym się portem w Europie od kilku lat. W niedługim czasie zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę terenu o powierzchni 3,2 ha, który został wyposażony i skomunikowany w ramach tej inwestycji.

Całość projektu była realizowana według formuły „zaprojektuj i buduj” od początku 2021 roku. Wykonawcami inwestycji były firmy Roverpol oraz Rover Infraestructuras S.A., które wygrały kontrakt wart 12,8 mln zł.