Nowoczesna szkoła w gdańskiej Osowie gotowa do otwarcia

Niecały rok trwało wznoszenie nowej siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 zlokalizowanej na terenie dzielnicy Osowa w Gdańsku. Parterowy obiekt, o powierzchni użytkowej wynoszącej 2,5 tys. m², został zbudowany przy wykorzystaniu prefabrykowanych elementów o drewnianej konstrukcji.

Sfinalizowanie budowy tego nowoczesnego budynku edukacyjnego zajęło zaledwie 12 miesięcy, a już 1 września usłyszymy tu pierwszy dzwonek szkolny. Mury nowego obiektu przekroczy około 450 uczniów z najniższych klas I-III. Projekt oraz całość prac związanych z inwestycją powierzono firmie Ekoinbud na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Ze względu na istotną potrzebę szybkiego ukończenia tej placówki edukacyjnej, postanowiono skorzystać z technologii prefabrykatów drewnianych.

W tym jednopoziomowym budynku o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 2,5 tys. m², znalazło się miejsce dla aż 72 pomieszczeń. Wśród nich znajdziemy 12 sal lekcyjnych przeznaczonych dla uczniów klas I-III oraz 4 sale dla grupy z „zerówki”. Ponadto, wewnątrz budynku umieszczono aulę, pracownię informatyczną, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, stołówkę z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia terapeutyczne i specjalistyczne gabinety – psychologa, logopedy, pedagoga i higienistki.

Całość inwestycji obejmowała również zagospodarowanie przestrzeni wokół nowej szkoły. Przy obiekcie powstało wiele atrakcji jak ogród skrzynkowy umożliwiający uprawę roślin, ścieżka sensoryczna czy tzw. zielona klasa – otwarta przestrzeń służąca do organizowania lekcji na świeżym powietrzu. Dodatkowo wydzielono miejsca parkingowe oraz stojaki na 60 rowerów. Na terenie szkoły posadzono też 28 drzew i około 250 krzewów. Całkowity koszt realizacji projektu przy ulicy Orfeusza wyniósł prawie 22 miliony złotych.