Gdańsk wspiera rozwój ukraińskiego centrum rehabilitacyjnego kwotą 1 miliona złotych

W dążeniu do zapewnienia kompleksowej opieki zarówno krótko-, jak i długofalowej dla osób, które doznały złożonych i poważnych urazów w wyniku konfliktu zbrojnego, Gdańsk przekazuje 1 milion złotych na rozwój centrum rehabilitacyjnego we Lwowie.

Grupa Robocza Ukraina z Europejskiego Komitetu Regionów, pod kierownictwem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, odwiedziła Lwów. To pierwsza wizyta tej jednostki od czasu agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Reprezentanci różnych miast i regionów biorących udział w pracach grupy roboczej chcieli zrozumieć, jak mogą efektywnie wspierać ukraińskie samorządy lokalne i regionalne w sytuacjach kryzysowych, budowie infrastruktury i wdrażaniu reform zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Podczas spotkania, głównymi punktami obrad były programy reform oraz perspektywa rozpoczęcia rozmów o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. W dyskusjach uczestniczyła m.in. nowo wybrana ambasadorka UE i szefowa delegatury UE w Kijowie, Kataríny Mathernová oraz Oleksandra Azarkhina, zastępca ministra infrastruktury Ukrainy.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wspólnie z Andrijem Sadowym, merem Lwowa, podpisali umowę o wsparciu na kwotę 1 miliona złotych (220 000 euro) dla projektu Unbroken. Dulkiewicz podkreśliła solidarność Gdańska – miasta symbolizującego wolność i jedność – wobec istotnego projektu, który stwarza realne możliwości dla ofiar straszliwej wojny.

Andrij Sadowy, prezentując projekt Unbroken jako tworzenie „ekosystemu rehabilitacji”, docenił wsparcie miast partnerskich Lwowa. Wskazał, że w poprzednim roku Unia Europejska zadeklarowała przekazanie 19,6 mln euro na rozbudowę mieszkań socjalnych dla pacjentów Centrum Rehabilitacyjnego. Podkreślił również rolę wsparcia ze strony litewskiego Wilna i gdańskiej darowizny w budowie dwóch dodatkowych pięter obiektu.

Andrij Sadowy wyraził pogląd, że każdy region, miasto czy miejscowość na Ukrainie powinien posiadać swojego partnera w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na znaczenie specjalistycznej wiedzy jako jednego z najważniejszych atutów wynikających z międzynarodowej współpracy jego miasta. Wyraził też nadzieję na intensyfikację szkoleń specjalistów, którzy będą przygotowywani do pracy na rzecz Ukrainy. Podkreślił potrzebę zaangażowania i inwestycji w edukację obywateli, którzy są priorytetem w procesie integracji.