Gdańskie konsultacje społeczne w sprawie mieszkalnictwa społecznego – Twoje uwagi są potrzebne!

Konsultacje publiczne Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030 rozpoczęły się i potrwają aż do 28 lutego 2024 roku. Celem omawianego projektu jest wsparcie tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym ze względu na problemy mieszkaniowe. Dokument oferuje szansę zdobycia niezbędnej pomocy oraz zapewnienia własnego lokum. Możliwości zaangażowania się w dialog na temat dokumentu jest wiele – od wypełnienia ankiety online, przez udział w spotkaniu organizowanym 21 lutego, po przesłanie swoich uwag bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego został stworzony z myślą o wsparciu osób, których problemy mogą prowadzić do marginalizacji społecznej. Dzięki niemu, te osoby, które borykają się z trudnościami w zaspokajaniu swoich potrzeb mieszkaniowych, mają możliwość skorzystania z dedykowanego wsparcia opartego na dostarczeniu odpowiedniego lokum.

W programie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gdańska – niezależnie od wieku, sytuacji życiowej, stanu zdrowia czy statusu społecznego. Uczestnictwo w Gdańskim Programie Mieszkalnictwa Społecznego daje szansę na poprawę jakości życia, odzyskanie lub utrzymanie samodzielności. Program ten działa już od 2016 roku.