Grzegorz Kryger, kierujący Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, obejmuje stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty

Były dyrektor Wydziału Edukacji w gdańskim Urzędzie Miejskim, Grzegorz Kryger, objął obowiązki Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zmiana na tym stanowisku nastąpiła po Małgorzacie Bielang, która zarządzała Pomorskim Kuratorium Oświaty od listopada 2019 roku. Decyzję o powołaniu Grzegorza Krygera na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty podjęła Beata Rutkiewicz, nowo wybrana wojewoda pomorska. Jej urzędowanie rozpoczęło się 21 grudnia.

W kolejnym dniu, 22 grudnia, tuż po godzinie 11, news o nominacji Grzegorza Krygera na Pomorskiego Kuratora Oświaty został oficjalnie przekazany przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Akt powołania wręczyła osobiście Beata Rutkiewicz, pełniąca funkcję Wojewody Pomorskiego.