Hołd dla Jana Pawła II i rocznicy Sierpnia ’80 poprzez filatelistykę

W czwartek miało miejsce otwarcie wyjątkowej wystawy filatelistycznej w symbolicznym miejscu – historycznej Sali BHP. Zaprezentowano tam znaczki pocztowe emitowane przez Pocztę Polską oraz Pocztę Podziemną, stanowiące hołd dla Papieża Polaka, Jana Pawła II, a także upamiętniające rocznicę wydarzeń z sierpnia 1980 roku.

Ryszard Rusiłowicz, pomysłodawca tej ekspozycji i były kolporter znaczków Poczty Podziemnej w czasach stanu wojennego, podkreślił, że na wystawie można zobaczyć ponad tysiąc znaczków. Przedstawiono też między innymi drogę Karola Wojtyły do Watykanu. Do udziału w wystawie zaprosili specjalistów z dziedziny filatelistyki z całego kraju, którzy skoncentrowali swoje zbiory na jednym temacie – osobie Jana Pawła II. Rusiłowicz jest przekonany, że prezentowane zbiory reprezentują światowy poziom filatelistyki.

Jednym z wystawców jest Jerzy Czarnecki z Głogowa, który twierdzi, że wartość prezentowanych przez niego znaczków jest nie do oszacowania. Z kolei przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Dośla, podkreślił, że ta inicjatywa to kontynuacja wcześniejszej wystawy „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”, która dokumentuje relacje Solidarności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wystawa ta była pokazywana od marca do maja tego roku w Gdańsku.

Dośla wyraził swój entuzjazm, podkreślając, że ekspozycja ma miejsce w dniu święta „Solidarności”, czyli w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Przewodniczący dodał również: „Nie byłoby +”Solidarności+ bez Ojca Świętego Jana Pawła II”.

Pokaz filatelistyczny będzie dostępny dla zwiedzających w Sali BHP w Gdańsku aż do 8 września.