Imponujący wzrost przeładunków w Porcie Gdańsk w pierwszym półroczu 2023

Przez pierwszych sześć miesięcy 2023 roku, nabrzeża Portu Gdańsk stały się miejscem przeładunku aż 41,2 miliona ton różnego rodzaju towarów, co stanowi wzrost o 36 procent w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku – jak podaje najnowszy raport przedsiębiorstwa. Szczególnie zauważalny jest wzrost w odniesieniu do surowców energetycznych, takich jak węgiel oraz paliwa płynne.

Według informacji przekazanych przez Port Gdańsk, surowce energetyczne osiągnęły znaczący wzrost przeładunków. Przedsiębiorstwo poinformowało, że przeładunki paliw płynnych doszły do poziomu 18,3 milionów ton, co stanowi wzrost o 59 procent. Z kolei przeładunki węgla wyniosły 8,4 miliona ton, co oznacza wzrost o 117 procent. Warto jednak zaznaczyć, że drobnica odnotowała niewielki spadek o 6 procent, osiągając wynik na poziomie 11 milionów ton.

Zgodnie z tym samym raportem, Porty Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Port Gdańsk, stoją obecnie przed wyzwaniem związanym z przeładunkami zbóż. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy eksport ziaren przez Port Gdańsk wyniósł około 1,4 miliona ton (szczególnie kukurydzy), co stanowi wzrost o 52 procent w porównaniu do tej samej części roku ubiegłego. Dla perspektywy warto dodać, że przez cały rok 2022 port obsłużył nieco ponad 1,9 miliona ton ziarna. Osiągnięcia masowe innych towarów wyniosły natomiast 1,7 mln ton (wzrost o 9 proc.).

Jak zacytowano Łukasza Malinowskiego, prezesa Portu Gdańsk, w oficjalnym komunikacie prasowym – „To było bardzo dobre półrocze. Już teraz możemy powiedzieć, że pobijemy rekord przeładunków z 2022 r. (…) W sumie przeładowaliśmy o 36 proc. więcej towarów niż rok wcześniej”.

W pierwszym półroczu 2023 roku liczba statków handlowych zawijających do Gdańska wyniosła 1832 (średnie GT to 24.585). To oznacza wzrost o 125 jednostek w porównaniu do pierwszej połowy roku 2022 (gdzie średnie GT wynosiło natomiast 20.394).

Sporo uwagi przyciąga również imponujący wzrost przeładunków w Porcie Wewnętrznym – aż o 66,7 procent! Jest to efektem inwestycji realizowanych w tej części portu, które umożliwiły zawinięcie większych jednostek. Dodatkowo podkreślono fakt modernizacji toru wodnego (na długości 7 km) oraz rozbudowy nabrzeży (5 km), które zostały ukończone w roku 2022.