radni Gdańska

Jak radni Gdańska oceniają obecną kadencję?

Jak radni Gdańska oceniają obecną kadencję?

Radni Gdańska oceniają obecną kadencję. Polityk ma wiele trudnych zadań. Chociażby zawsze musi umieć opowiedzieć o swoich sukcesach, bez względu na to, czy przeważają one nad porażkami czy nie. Zawsze musi umieć robić dobrą minę do złej gry i być gotowi na każdy temat. Jest to niejako wymuszone przez demokrację, więc trudno sobie wyobrazić, aby politycy mieli zrezygnować z „robienia szopki”. Z tego powodu ich zawód jest tym, który budzi niskie zaufanie wśród społeczeństwa, ale jednocześnie jest konieczny.

Kończy się właśnie pierwsza połowa obecnej kadencji Rady Miasta Gdański. Aby podsumować swoje działania, radni opowiadają o swoich sukcesach. Radni przedstawili takie dane jak liczba posiedzeń komisji, liczba uchwał oraz interwencje. Jak wyglądają te dane?

Sprawozdanie gdańskich radnych

Liczba sesji: 35
Liczba podjętych uchwał: 904
Interwencje: 945

Są to dane przedstawicieli koalicji Wszystko dla Gdańska oraz Koalicji Obywatelskiej. Za swój sukces uważają także uchwalenie bonu żłobkowego oraz uwzględnienie kryterium szczepień podczas rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Do tego dochodzi włączenie do użytku różnych skrzynek, gdzie bezpłatnie można nabyć artykuły higieny menstruacyjnej. Radni uchwalili także pakiet wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych w czasie pandemii COVID-19. Pochwalili się również działaniem na rzecz ochrony środowiska, a mianowicie wprowadzeniem Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Zbudowano też nowe zbiorniki retencyjne, ogródki deszczowe i parki kieszonkowe.

Jak oceniacie działania rady miasta w tej kadencji? Czy jest tak kolorowo jak twierdzą radni Gdańska?