Modernizacja kształcenia w obszarze kryminologii: nowa pracownia kryminalistyczna i wirtualna strzelnica dla studentów WSB Merito Gdynia

Studentom specjalności kryminologia i kryminalistyka na Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni udostępnione zostaną nowoczesne narzędzia do nauki – zaawansowana pracownia kryminalistyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do zabezpieczania śladów oraz wirtualna strzelnica. Te innowacyjne udogodnienia mają na celu jak największe upodobnienie procesu nauki do realiów przyszłej pracy.

Jak podkreśla dr Maja Głuchowska-Wójcicka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito Gdynia, uniwersytet ten oferuje edukację w dziedzinach takich jak kryminologia i kryminalistyka. Są to dyscypliny skupiające się na badaniu przestępstw, ich wykrywaniu, a także identyfikacji sprawców. Jednak zdobywanie niezbędnych umiejętności śledczych zaledwie na wykładach teoretycznych jest niewystarczające. Do tego celu potrzebne są praktyczne zajęcia, prowadzone przez doświadczoną kadrę w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, a takim jest nowo powstała pracownia kryminalistyczna.

Dodatkowo, jak zaznacza dziekan Wydziału Prawa i Administracji, studenci podczas zajęć laboratoryjnych zdobędą praktyczne umiejętności z czterech kluczowych obszarów kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii oraz metodologii kryminalnej.