Działania Gdańska na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: otwarcie drugiego "Niebieskich trampków"

W Galerii Metropolia w Gdańsku swoje podwoje otworzyło drugie miejsce oferujące wsparcie psychologiczne dla najmłodszych – „Niebieskie trampki”. Jest to projekt, którego realizacja jest inspirowana sukcesem podobnej inicjatywy, która już działa w Śródmieściu. Odznacza się ona unikalnym charakterem na skalę całego kraju. Glównym zamierzeniem tego przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca, w którym dzieci i młodzież będą mogły wzmacniać swoje zdrowie psychiczne. Dodatkowo, pomieszczenie ma sprzyjać nawiązywaniu nowych relacji między rówieśnikami oraz budowaniu silnego poczucia własnej wartości.

Niebywałe otwarcie „Niebieskich trampków” miało miejsce 7 grudnia, w czwartek, w Galerii Metropolia. Przestrzeń ta tworzona jest we współpracy z młodzieżą, co gwarantuje jej atrakcyjność dla tej grupy wiekowej. To miejsce ma być bezpieczną przystanią dla wszystkich młodych osób, które czują potrzebę wsparcia – zarówno tego emocjonalnego, jak i po prostu fizycznego, stwarzając możliwość spędzenia czasu w ciepłym miejscu. „Niebieskie trampki” to miejsce, gdzie młodzież może swobodnie poznawać nowe osoby i rozmawiać o swoich problemach z osobami, które są odpowiednio przygotowane do udzielania merytorycznej pomocy i wsparcia.