Tadeusz Mazowiecki pod lupą: promocja książki o pierwszym niekomunistycznym premierze Polski

W czwartek, 7 grudnia, Aleksander Hall, jeden z najbliższych współpracowników Tadeusza Mazowieckiego, wygłosił o nim mowę w Europejskim Centrum Solidarności. Opisując pierwszego niekomunistycznego premiera Polski, Hall zauważył, że Mazowiecki traktował politykę jako służbę dla kraju, cenił przede wszystkim konstytucję i prawo oraz dążył do kompromisu. Hall podkreślił także jedno z najważniejszych przesłań Mazowieckiego – przekonanie, że politycy mogą się spierać, jednak powinni unikać nienawiści.

Podczas eventu odbyła się również promocja książki pt. „Premier. Tadeusz Mazowiecki. Pisma i dokumenty 1989–1990”. Publikacja dotyczy okresu, gdy Mazowiecki pełnił rolę szefa rządu. W książce znajdziemy zarówno teksty i dokumenty z czasów działalności rządu Mazowieckiego lub bezpośrednio je poprzedzające (1989–1990), jak i wybrane późniejsze wywiady i artykuły.

Historia powstania książki została omówiona przez jej współredaktorów: prof. Jacka Wojnickiego, związanego zawodowo z Wydziałem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojciecha Mazowieckiego – historyka, dziennikarza, publicystę i najstarszego syna Tadeusza Mazowieckiego. Wojciech Mazowiecki przyznał, że pierwotnie książka miała być wydana w 2019 r. na 30-tą rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Wojciech Mazowiecki podkreślił znaczenie dokumentów zawartych w książce, które stanowią około 3/4 całości publikacji. Wielu z nich publikowane jest po raz pierwszy lub ukazały się wcześniej tylko w specjalistycznych pismach historycznych. Zapowiedział również, że trwają prace nad aneksem do książki, który będzie zawierał protokoły z posiedzeń rządu kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego. Początkowo planowano, że publikacja obejmie okres działalności Tadeusza Mazowieckiego od 1989 r. do momentu jego śmierci w 2013 r., jednak ze względu na ilość zebranych materiałów zakres ten został zawężony do okresu premierostwa.