Modernizacja mostu wantowego im. Jana Pawła II – konserwacja i utrudnienia

Na moście wantowym im. Jana Pawła II przeprowadzane będą różnego rodzaju prace, wśród których znajdą się pomiary geodezyjne, czyszczenie różnych elementów konstrukcji oraz kompleksowa konserwacja, obejmująca m.in. zakotwienia i łożyska. Realizacja tych działań przyczyni się do wywołania pewnych utrudnień komunikacyjnych oraz pociągnie za sobą konieczność wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu.

Konieczność modyfikacji organizacji ruchu na moście będzie wynikać z potrzeby zamknięcia jednego z pasów ruchu. Te zmiany zostaną wprowadzone zarówno w dni robocze poza godzinami szczytu, jak i w weekendy.

Planowane prace będą miały charakter konserwacyjny. Początkowo przeprowadzone zostaną pomiary geodezyjne, które pozwolą na określenie zakresu dalszych prac. Po tym etapie nastąpi czyszczenie poszczególnych elementów wiaduktu, włączając w to konstrukcję stalową ustroju nośnego, podpory, bariery, balustrady oraz chodniki.

Most wantowy im. Jana Pawła II funkcjonuje już od 22 lat i aby zapewnić jego prawidłową eksploatację, regularnie przeprowadza się prace serwisowe oraz konserwacyjne. Ostatnia taka interwencja miała miejsce w latach 2019 i 2020, kiedy to wymieniono urządzenia dylatacyjne mostu i przeprowadzono przegląd wraz z konserwacją systemu podwieszania pomostu.

Most pełni kluczową rolę komunikacyjną jako integralna część Trasy Sucharskiego, będącej drogą dojazdową do portów i stoczni. Jest też ważnym punktem łączącym trasy wjazdowe i wyjazdowe z miasta z Obwodnicą Południową oraz autostradą A1. Szacuje się, że codziennie korzysta z niego około 35 tysięcy pojazdów.