Na nowym kolegium radnych dzielnic Gdańska omówiono perspektywy współpracy dla dobra lokalnej społeczności

Podczas tegorocznego, kolejnego w serii, spotkania Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic Gdańska, które odbyło się 15 listopada w Nowym Ratuszu, radni dzielnicowi rozmawiali o różnych aspektach dotyczących potrzeb mieszkańców swoich dzielnic. Od dyskusji na temat planowanych klubów sąsiedzkich, po rodzaje wsparcia, jakie oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Omówiono również działalność Gdańskiego Centrum Mediacji i rolę rzecznika praw uczniowskich w kontekście współpracy z radami dzielnic.

Spotkanie poprowadziła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Na forum poruszono szereg istotnych kwestii, głównie skoncentrowanych na możliwościach współpracy i rozwoju społeczności lokalnej.

Pierwszym punktem rozmów było zagadnienie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych jako kluczowego elementu realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Kolejnym tematem były zmiany w Wydziale Rozwoju Społecznego oraz możliwe obszary współpracy z radami dzielnic. Tej samej kwestii poświęcono także punkt dotyczący Współpracy Wydziału Edukacji z radami dzielnic.

W dalszej kolejności omawiano rolę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a zwłaszcza jego współpracę z radami dzielnic. Nie zabrakło też dyskusji na temat świadczeń finansowych dla rodzin. Spotkanie zakończyło się rozmowami na temat Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i możliwości jej współpracy z radami dzielnic.