Nowy skład władz Metropolii Trójmiasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot – trzy prezydentki na czele

Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) ma nowe kierownictwo. Aleksandra Dulkiewicz, obecna prezydent Gdańska, objęła rolę przewodniczącej Rady Obszaru Metropolitalnego. Natomiast Aleksandra Kosiorek z Gdyni i Magdalena Czarzyńska-Jachim z Sopotu zostały wyznaczone jako jej zastępczynie. Decyzja ta zapadła podczas pierwszego spotkania 12-osobowej Rady, odbywającego się po kwietniowych wyborach samorządowych, w którym udział wzięli wszyscy członkowie stowarzyszenia. OMGGS przyjęło również Strategię Metropolii do roku 2030, określającą plany oraz cele działań dla przyszłego związku metropolitalnego na Pomorzu.

Po objęciu stanowiska przewodniczącej Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Aleksandra Dulkiewicz wyznała, że najtrudniejszym zadaniem przed organizacją jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego ustawy metropolitalnej i przeforsowanie jej przez parlament. Wobec faktu, że niemal połowa samorządów OMGGS ma świeżo wybrane władze, istotnym wyzwaniem będzie także zintegrowanie nowych osób – dodała prezydent Gdańska. Spotkanie, na którym omawiano te kwestie, odbyło się w poniedziałek, 10 czerwca, w Sopocie.

Stowarzyszenie Metropolii składa się obecnie z 61 samorządowców reprezentujących różne jednostki terytorialne: trzy miasta na prawach powiatu, dziesięć gmin miejskich, dziesięć gmin miejsko-wiejskich, dwadzieścia dziewięć gmin wiejskich oraz dziewięć powiatów. Po ostatnich wyborach samorządowych dokonały się pewne zmiany personalne – trzydzieści osób kontynuuje pracę w pięćdziesiątym dwóch miastach i gminach, sześć włodarzy nie ubiegało się o reelekcję, a w szesnastu samorządach doszło do zmian na stanowiskach. W pięciu powiatach również nastąpiła zmiana władz. W nowej kadencji, 12 kobiet i 49 mężczyzn będzie kierować samorządami.

Rada OMGGS podczas Walnego Zebrania Członków jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2023. Udzielono absolutorium Zarządowi oraz Radzie poprzedniej kadencji oraz wybrano 12 nowych członków Rady OMGGS, wśród których znalazły się osoby takie jak Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni czy Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu. Michał Glaser został wybrany na prezesa, a Maciej Warszakowski i Maciej Rusek na wiceprezesów. Kadencja Rady OMGGS jest równa kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego.