Obchody rocznicowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP na Pomorzu i służby BHP w Polsce

W Gdańsku, 20 października, odbyła się uroczysta sesja dotycząca kontynuowania celebrowania 30 lat istnienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w regionie Pomorza. Tego samego dnia świętowano również 70-lecie funkcjonowania służby BHP na terenie całej Polski. Spotkanie stało pod znakiem aktualizacji prawnych oraz nowoczesnego podejścia pracodawców do zagadnienia bezpieczeństwa. Podczas ceremonii wręczono także specjalne wyróżnienia.

Michał Chłopecki, który pełni rolę prezesa gdańskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, podkreślił ogromną wagę jaką niesie za sobą służba BHP. Jak zauważył, jest to instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i pracodawców. Obecnie jej rola staje się bardziej skomplikowana, bowiem obszar działania związany jest z różnymi dziedzinami wiedzy. Wymaga on od osób zatrudnionych nie tylko znajomości prawa, ale również wiedzy technicznej i umiejętności zarządzania. Skuteczność działań BHP zależy od kompetencji pracowników i ciągłego zdobywania nowych umiejętności. Świadectwem tego są nie tylko zmiany w przepisach prawnych, ale także innowacje technologiczne wpływające na warunki pracy oraz nowe metody ochrony indywidualnej.

Chłopecki podkreślił, że służba BHP stoi przed wieloma wyzwaniami. Jako przykład podał sytuację związaną z pandemią COVID-19, kiedy to służba BHP musiała dostosować się do zmieniających się warunków i zapewnić bezpieczeństwo w różnych środowiskach pracy.