Obchody wybuchu II wojny światowej w Gdańsku

Obchody wybuchu II wojny światowej

Obchody wybuchu II wojny światowej co roku odbywają się w dzień jej rozpoczęcia czyli 1 września. W Gdańsku jednak mają one szczególny charakter, bo to tutaj padły pierwsze strzały. Oczywiście poszczególne państwa mogą przyjmować inną datę za początek wojny, np. atak na Pearl Harbor przez Japonię. Dla nas jednak kluczowym jest ten dzień, kiedy to niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaatakował Westerplatte.

Obchody rocznicy w Gdańsku

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, przedstawiła program obchodów tej smutnej rocznicy. Pierwsze wydarzenia będą miały już wieczorem 31 sierpnia. Będzie miała wtedy miejsce wystawa poświęcona mjr. Henrykowi Sucharskiemu, który przewodził Składnicy Tranzytowej na wybrzeżu gdańskim. Warto przypomnieć sobie, że to dokładnie 50 lat wcześniej, 31 sierpnia 1971 r., sprowadzono jego prochy do miasta.

Tradycyjne upamiętnienie ofiar II Wojny Światowej
Pewne tradycje się nie zmieniają i podczas obchodów pojawią się elementy dobrze znane gdańszczanom. Jednym z nich jest dźwięk dzwoni o godzinie 4.44 w kościele św. Katarzyny. W ten sam dzień o 9.00 nastąpi złożenie wieńców i zniczy pod tablicą upamiętniającą Jana Ożdżyńskiego.