Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych oraz wsparcie dla nich w Gdańsku

Na terenie Gdańska działa jedenaście placówek dla osób w bezdomności, oferujących łącznie około 600 miejsc. Są to schroniska, noclegownie, domy samotnej matki i inne. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Osoby potrzebujące mogą również skorzystać z innych form pomocy, takich jak wsparcie finansowe, żywnościowe, higieniczne oraz specjalistyczne.

W okresie jesienno-zimowym w Gdańsku działa również „autobus SOS-pomoc” dla osób w bezdomności. Jest to mobilna forma wsparcia dostępna każdego dnia w godzinach wieczornych. Załoga autobusu podczas postojów wydaje potrzebującym gorącą zupę oraz odzież na zmianę. Na pokładzie znajduje się również ratownik medyczny udzielający konsultacji oraz pracownik socjalny lub streetworker informujący o dostępnej w mieście pomocy i motywujący do jej przyjęcia. Autobus dowozi także osoby bezdomne do noclegowni. Sezon mobilnego wsparcia zakończy się 31 marca 2024 roku.