Planowanie letniego ruchu w gdańskim Śródmieściu. Dowiedz się, jak w czasie wakacji przemieszczać się po centrum miasta

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2019 roku, wprowadzane będą sezonowe zmiany organizacji ruchu drogowego w Śródmieściu Gdańska. Zmiany te zaczną obowiązywać od poniedziałku, 24 czerwca i zostaną utrzymane do niedzieli, 1 września. W większości, zmiany będą podobne do tych wprowadzanych w poprzednich latach. W okresie letnim nastąpi także rozszerzenie Strefy Ograniczonej Dostępności na terenie Głównego Miasta. Dodatkowo, podczas trwania jarmarku, na Placu Zebrań Ludowych zostanie uruchomiona usługa Park&Ride.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone etapami. – Pierwszy etap to faza wakacyjna, która rozpoczyna się 24 czerwca. W stosunku do lat ubiegłych, planowane są drobne modyfikacje. Drugi etap rozpocznie się 15 lipca i wiąże się z montażem infrastruktury Jarmarku Świętego Dominika. To spowoduje konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian – informuje Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.

– Letnie miesiące w Gdańsku są przede wszystkim okresem turystycznym, pełnym wielu wydarzeń, w tym najważniejszego – Jarmarku Świętego Dominika – mówi Agata Lewandowska, Miejska Inżynier Ruchu. – Tak jak co roku wprowadzamy zmiany, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno turystom, jak i mieszkańcom miasta. W związku z tym, podobnie jak w poprzednich latach, poszerzamy strefę ograniczonego dostępu.

Ten etap zmian będzie trwał od 24 czerwca do 14 lipca oraz po Jarmarku Św. Dominika, od 26 sierpnia do 1 września. Szczegóły zmian organizacji ruchu:

Poszerzenie Strefy Ograniczonej Dostępności od ulicy Szerokiej do ulicy Podwale Staromiejskie. W strefie znajdą się również ulice Słodowników (od ul. Bogusławskiego do Ogarnej), Ławnicza, Zbytki, Pocztowa i Za Murami. Strefa obejmie również ulicę Sukienniczą (od ulicy Dylinki). Teren ten zostanie ustanowiony jako strefa zamieszkania, gdzie będą obowiązywały zasady: pierwszeństwo dla pieszych, ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach.

Zmiany dotyczą też posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD), dla których wjazd na teren Głównego Miasta, od strony Targu Drzewnego, będzie możliwy jedynie ulicą św. Ducha. Wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego będzie niemożliwy.

Dojazd do ulicy Szerokiej będzie możliwy przez: ulice św. Ducha – Latarniana – Szeroka. Na ulicy Szerokiej, na odcinku od ulicy Latarnianej do Targu Drzewnego, będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy. Wyjazd z ulicy Szerokiej do Targu Drzewnego będzie możliwy przez ulicę Szeroką. Kierunek ulic Szklary oraz Lawendowej zostanie odwrócony w kierunku do ulicy Podwale Staromiejskie.

Ul. Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ulicy Wałowej będzie drogą jednokierunkową, podobnie jak Grodzka, Wapiennicza i Stara Stocznia aż do wjazdu do garażu pod budynkiem Brabank.

Prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie i Grodzka zostaną przeznaczone na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu na ulicach Stolarskiej, Mniszki oraz Igielnickiej.

Planowane są też korekty w sygnalizacji świetlnej w kilku lokalizacjach, takich jak: Węzeł Piastowski; Jana z Kolna – Łagiewniki; Jana z Kolna – Nowomiejska – Gdyńskich Kosynierów; Jana z Kolna – Robotnicza; Jana z Kolna – Narzędziowców; Wałowa – Rybaki Górne; Popiełuszki – Nowomiejska.