Podwyżka opłaty miejscowej w Gdańsku zatwierdzona na sesji rady miasta

Zgodnie z decyzją podjętą przez gdańskich radnych podczas czwartkowego posiedzenia, opłata miejscowa będzie wyższa. Od roku 2024 każdy turysta odwiedzający Gdańsk i spędzający tam noc będzie musiał zapłacić o 42 grosze więcej za dobę niż obecne stawki.

Projekt uchwały przewiduje, że nowa stawka opłaty miejscowej w wysokości 3,22 złotych zostanie naliczana za każdą rozpoczętą dobę pobytu dla wszystkich osób fizycznych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do osób przebywających na terenie Gdańska dłużej niż 24 godziny w celach turystycznych, rekreacyjnych czy szkoleniowych. To oznacza wzrost o 42 grosze w porównaniu do stawki, która była obowiązująca w 2023 roku – jak podano w uzasadnieniu uchwały zamieszczonym na stronie internetowej magistratu gdańskiego.

Powodem tej decyzji jest wzrost cen towarów i usług konsumenckich – wynika z informacji udostępnionych na stronie miasta. Do momentu wprowadzenia nowej uchwały, opłata miejscowa wynosiła 2,80 złote za dobę.