Pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta może wrócić. Finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy

Wydaje się, że po kilkuletnim okresie ciszy, powraca możliwość wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości na obwodnicy Trójmiasta. Przewiduje się instalację urządzeń do monitorowania prędkości w miejscach pomiędzy Matarnią a Owczarnią. Źródła finansowania tych urządzeń mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.

W czerwcu 2019 roku, po raz pierwszy pojawiła się konkretna możliwość poprawy bezpieczeństwa na tej drodze. Oddział GDDKiA w Gdańsku wystąpił do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z wnioskiem o zamontowanie kamer służących do rejestrowania prędkości między Chylonią a Trasą Kwiatkowskiego oraz między Owczarnią a Matarnią.

Inspekcja przychyliła się do wniosku i umieściła obwodnicę Trójmiasta na liście miejsc potencjalnie nadających się do wprowadzenia systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Niemniej jednak, po dwóch latach analiz, okazało się, że S6 jest zbyt bezpieczna, aby uzasadnione było montowanie tam kamer.

Temat pomiaru prędkości na obwodnicy pojawił się ponownie po kilku latach. O powrót do pomysłu apelował poseł Patryk Gabriel z Koalicji Obywatelskiej, kierując interpelację do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka. Poseł zadał dwa pytania: czy istnieją plany wprowadzenia systemu odcinkowego pomiaru prędkości na obwodnicy Trójmiasta? Jeśli tak, to w jakim terminie i w jakich miejscach? Drugie pytanie dotyczyło innych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na tej często używanej drodze.

W odpowiedzi na pismo posła Gabriel, Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, zaznaczył, że instalacja nowych urządzeń do rejestrowania prędkości, w tym odcinkowych pomiarów prędkości, jest przewidziana jako część Krajowego Planu Odbudowy.

Gancarz wyjaśnił, że środki z KPO będą przeznaczone tylko na nowe lokalizacje i urządzenia planowane do instalacji na drogach krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Stwierdził też, że urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości prawdopodobnie zostaną zamontowane głównie na autostradach i drogach ekspresowych. Dodał, że wśród miejsc rozważanych do realizacji są urządzenia na obwodnicy Trójmiasta (na drogach S6 i S7), zwłaszcza pomiędzy węzłami Gdańsk Lotnisko a Gdańsk Owczarnia.

Podsekretarz stanu dodał, że ostateczna lista zadań zostanie określona podczas procedury składania wniosku o finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.