Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dzielnicy Żabianka: plany rozbudowy zbiornika retencyjnego

Dzielnica Żabianka, znajdująca się w Gdańsku, stanie się bezpieczniejsza w obliczu potencjalnej powodzi dzięki planowanej inwestycji. Na terenie Parku Przymorze, przez który przepływa Potok Oliwski, planuje się budowę dwóch awaryjnych przelewów. Te dodatkowe struktury zwiększą poziom ochrony lokalnej społeczności przed powodzią. Przygotowania do przetargu budowlanego są aktualnie prowadzone przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska i ogłoszenie o nim zostanie opublikowane w najbliższym czasie.

Inwestycja obejmuje konstrukcję dwóch przepustów o średnicy 700 milimetrów, które będą służyły jako połączenie między istniejącym zbiornikiem retencyjnym nr 2 na Potoku Oliwskim a niecką w Parku Przymorze. Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wyjaśnia, że realizacja tego projektu znacząco poprawi warunki odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszy ryzyko zalania sąsiadujących terenów. Jeżeli poziom wody w zbiorniku wzrośnie, nadmiar wody zostanie przekierowany do specjalnej niecki dzięki tym przepustom, co będzie alternatywą dla zalewania sąsiadujących ulic i ścieżek. Prace będą realizowane metodą bezwykopową, która ma na celu ograniczenie wpływu prac budowlanych na otaczające środowisko.

Ważnym aspektem tych planowanych działań jest odtworzenie historycznego połączenia między zbiornikiem nr 2 a niecką terenową. Prace mają potrwać 32 tygodnie od momentu podpisania umowy, a przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Otwarcie ofert ma nastąpić w drugiej połowie kwietnia.

Park Przymorze, gdzie będą prowadzone prace, znajduje się w dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia, pomiędzy ulicami: Pomorską, Chłopską i Tysiąclecia. Zajmuje powierzchnię 5,2 ha. Jest to park historyczny, założony w połowie XIX wieku, który zachowuje cechy barokowego układu geometrycznego oraz cechy krajobrazowe. Park został zrewaloryzowany w latach 1996-1997, kiedy to przebudowano jego drzewostan, stworzono żwirowe alejki spacerowe, odtworzono dawne fosy oraz wykonano bramy i ogrodzenia. Założono również trawniki rekreacyjne. Jest to miejsce, gdzie rosną takie „pomnikowe” okazy drzew jak dęby, w tym cenny gatunek dębu kaukaskiego, daglezje, kasztanowce, robinie oraz kilka gatunków świerków i sosen.

Jest to jednak nie pierwsza inwestycja związana z Potokiem Oliwskim. Pod koniec 2023 roku zakończyła się rozbudowa zbiornika retencyjnego “Subisława”, który znajduje się nieco ponad kilometr dalej, także w pobliżu ul. Pomorskiej. Po ulewie w 2016 roku, która pokazała niewystarczającą zdolność retencyjną tego obiektu, władze Gdańska postanowiły zainwestować w jego modernizację i rozbudowę. W ramach tej inwestycji przebudowano wlot do zbiornika i budowlę upustową, umocniono zaporę czołową i wykonano dodatkowy przelew awaryjny. W rezultacie “pojemność powodziowa” zbiornika nr 4 „Subisława” na Potoku Oliwskim wzrosła z 8260 m3 do 23 763 m3, co oznacza prawie trzykrotne zwiększenie.