Przeprowadzka historycznej bramy parku konieczna przez budowę trasy tramwajowej

Stara brama wjazdowa do parku w Królewskiej Dolinie ma być przeniesiona. Wynika to z konieczności budowy trasy tramwajowej o nazwie Nowa Politechniczna. Brama zostanie przesunięta kilka metrów bliżej parku. W tym samym czasie planuje się przeprowadzić jej renowację oraz odbudować zagubione skrzydło. Niestety, przewidywany koszt tych prac znacznie przewyższa założony budżet na te cele.

Fragment bramy wjazdowej do parku w Królewskiej Dolinie jest jednym z najstarszych struktur architektonicznych w Wrzeszczu Górnym.

Analiza materiałów i technik konstrukcyjnych użytych do budowy bramy sugeruje, że jej powstanie datuje się na XVII wiek. Było to wtedy, gdy pobliski park służył jako letnia rezydencja Zachariasza Zappio – zamożnego kupca miasta i właściciela browaru.

Dane z badania struktury bramy potwierdzają, że była ona już wcześniej poddawana pracom renowacyjnym. Dowodem na to są nowoczesne cegły umieszczone w górnej części. Brama przetrwała okres II wojny światowej, ale prawe skrzydło zostało całkowicie zniszczone podczas rządów PRL (zobacz zdjęcie bramy z 1972 roku).

Warto dodać, że nazwa „Królewska Dolina” pochodzi od wizyt królów Jana III Sobieskiego i Augusta II Mocnego. Królowie ci korzystali z noclegów w dworze położonym w pobliżu bramy. Dwór, który obecnie po wielu przebudowach służy jako przedszkole.