Rozważane losy zapomnianego boiska między ulicami w Gdańsku-Przymorze Małym

Od pewnego czasu mieszkańcy ulic Bzowej i Bydgoskiej w Gdańsku zauważają, że zapomniane przez lata betonowe boisko pomiędzy ich blokami jest coraz bardziej zaniedbane i nieużywane. Teren ten, choć otoczony jest przez wiele wysokościowców mieszkalnych, nie przynosi już żadnej korzyści społeczności lokalnej. W odpowiedzi na narastający problem, Rada Dzielnicy Przymorze Małe we współpracy z Urzędem Miejskim postanowiła się nim zająć, organizując warsztaty konsultacyjne skupione na omówieniu możliwości zagospodarowania tej przestrzeni.

Kiedyś to miejsce tętniło życiem – pełniło funkcje boiska dla dzieci i młodzieży. Obecnie jednak, ze względu na zmianę struktury demograficznej okolicy – dominacji starszych osób, asfaltowe boisko przy ul. Bzowej i Bydgoskiej popadło w zapomnienie. Miejsce to było tematem rozmów podczas spaceru służbowego z udziałem Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, jak również radnych dzielnicy i urzędników miasta w ubiegłym roku. Podjęto wtedy dyskusję na temat modernizacji boiska lub przekształcenia tej przestrzeni w miejsce rekreacyjne o innej funkcji. Prezydent Dulkiewicz zaznaczyła, że najważniejsze jest uwzględnienie opinii mieszkańców.

Warsztaty, które odbędą się w poniedziałek 20 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie rady dzielnicy Przymorze Małe przy ul. Bora Komorowskiego 15, to okazja do wyrażenia swojego zdania. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przymorze Małe, Marcin Mickun, podkreśla, że już od jakiegoś czasu prowadzone są rozmowy z mieszkańcami na temat potencjalnych zmian obszaru dawnego boiska. Pojawiają się różne propozycje, od stworzenia nowego, nowoczesnego i wygodnego boiska, przez przekształcenie terenu w zieloną przestrzeń rekreacyjną, aż po zaproponowanie miejsc parkingowych.

Po warsztatach zarówno radni dzielnicy jak i urzędnicy przeanalizują zebrane propozycje, na podstawie których opracują konkretne koncepcje. Te z kolei zostaną ponownie skonsultowane z mieszkańcami. W zależności od wyników tych konsultacji rozważane będą różne źródła finansowania potencjalnej inwestycji, czy to z Budżetu Obywatelskiego, budżetu rady dzielnicy, czy budżetu Miasta Gdańska.