Podziel swoje spostrzeżenia na temat niematerialnego dziedzictwa Gdańska podczas spotkania w Kunszcie Wodnym

Jeśli jesteś zainteresowany niematerialnym dziedzictwem kulturowym Gdańska, to masz okazję zgłosić się do udziału w dyskusji na ten temat. Spotkanie robocze odbędzie się w czwartek, 23 listopada, o godzinie 12:00 w sali nr 2 Kunsztu Wodnego, który mieści się przy ul. Targ Rakowy 11. Do rozmowy zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, twórców sztuki, osoby z kręgów kulturalnych oraz każdego mieszkańca miasta, który wyrazi chęć uczestnictwa. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać o konieczności stworzenia miejskiego programu, którego zadaniem będzie identyfikowanie, badanie, dokumentowanie i doświadczanie zjawisk uznanych za niematerialne dziedzictwo kulturowe w Konwencji UNESCO. Niematerialne dziedzictwo kulturowe obejmuje tradycje i przekazy ustne (w tym język jako nosiciel dziedzictwa), sztuki widowiskowe, zwyczaje i obrzędy świąteczne, wiedzę i praktyki związane z naturą i wszechświatem oraz umiejętności w dziedzinie rzemiosła tradycyjnego.

Podczas spotkania w Kunszcie Wodnym 23 listopada o godzinie 12.00 zaprosimy do dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych, artystów, osób związanych ze środowiskiem kultury, a także wszystkich innych zainteresowanych mieszkańców Gdańska. Wstęp na to wydarzenie jest wolny od opłat.

Program spotkania obejmuje wyjaśnienie znaczenia niematerialnego dziedzictwa, omówienie doświadczeń programu „Niematerialna Warszawa” przez dr Ewę Klekot (adiunkt Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS i autorka opracowania Niematerialna Warszawa), dyskusja na temat planów wprowadzenia nowego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem niematerialnym w Gdańsku oraz rozmowy na temat kolejnych działań promujących niematerialne dziedzictwo w Gdańsku.