Wstrzymanie zajęć stacjonarnych w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku z powodu obecności niebezpiecznej bakterii

Do znalezienia się w niecodziennej sytuacji zostali zmuszeni uczniowie i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Ze względu na wykrycie niebezpiecznych bakterii z rodziny coli w wewnętrznej sieci instalacyjnej szkoły, uczniowie zostali przekierowani na naukę zdalną. Jak zapewniła dyrekcja placówki, w najbliższym czasie zostaną podjęte działania mające na celu gruntowne oczyszczenie systemu wodociągowego. Po tych czynnościach, planowane jest ponowne badanie próbek wody.

Komunikat o wykryciu bakterii coli oraz konieczności przerwania zajęć stacjonarnych ukazał się na oficjalnej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku IX Liceum Ogólnokształcącego we wtorek, 15 listopada, wieczorem.

Decyzją wicedyrektora szkoły, Doroty Kosek, lekcje zdalne rozpoczęły się 16 listopada i potrwają do 20 listopada, z możliwością przedłużenia tego okresu. Powodem dla tej decyzji było wykrycie bakterii coli w wynikach badań wody z szkolnej sieci wodociągowej. W tym czasie przewidziane są działania mające na celu dezynfekcję sieci wodociągowej oraz przeprowadzenie kolejnych badań kontrolnych wody.

Uczniowie będą mogli powrócić do nauki stacjonarnej, jeśli ponowne badania potwierdzą brak obecności bakterii coli.