Siedmiogodzinny odstrzał dzików pod Gdańskiem

Na grudzień zaplanowano już kolejny odstrzał dzików. Wiąże się on z groźną chorobą, jaką jest afrykański pomór świń. W trosce o bezpieczeństwo zwierząt domowych Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował o to, aby taką akcję przeprowadzić.

Według planów podczas tego polowania ma się udać odstrzelić podobną liczbę dzików co podczas poprzedniego. Pod koniec listopada myśliwi odstrzelili 9 osobników i wyrażają nadzieję na to, że i w tym miesiącu uda się uzyskać podobny wynik.

Afrykański pomór świń

Odstrzał dzików, który mamy okazję zaobserwować na Pomorzu, to nie zachcianka jakichś bogaczy, którzy lubią sobie postrzelać. Chodzi o wyeliminowanie groźnej choroby, jaką jest afrykański pomór świń. Znamy sytuacje, w których zwierzęta rolne zarażają się nią od dzików.

Apel o odstrzał dzików wystosował Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Chodziło o zredukowanie zagrożenia, że domowe zwierzęta zachorują.