Szybka Kolej Miejska planuje wymianę oświetlenia w 16 pociągach na technologię LED

Planowana modernizacja oświetlenia w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej dotyczy 16 jednostek. Zastosowanie nowoczesnej technologii LED ma na celu zwiększenie komfortu pracy maszynistów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas ruchu liniowego. Projekt zakłada stopniowe instalowanie nowych urządzeń oświetleniowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania będzie Szybka Kolej Miejska, która przeprowadzi wymianę oświetlenia w 15 pociągach typu EN57AKM oraz jednym składzie typu EN71-045. Warto zauważyć, że te konkretne jednostki były już wcześniej objęte szczegółowym procesem modernizacji, obejmującym m.in. przebudowę układu napędowego czy kabin maszynisty, a także wymianę czół składów.

Obecnie stawiany cel to zamiana tradycyjnego oświetlenia na technologię LED, który obejmuje szereg działań. Planowane jest zamontowanie trzech nowych reflektorów (górny, lewy i prawy) na obu końcach każdego z pociągów. Ponadto, przewidziane jest wprowadzenie adapterów do nowych typów reflektorów i wymiana sterowników oraz okablowania.